Khuyến Mại Lắp Mạng Cáp Quang Viettel Mới Nhất

Đăng Ký lắp mạng cáp quang viettel cho gia đình, doanh nghiệp, quán game và dịch vụ truyền hình Viettel, quý khách hàng sẽ được tặng 3 tháng cước, wifi 4 cổng quang tiến, lắp đặt 24h, liên hệ tổng đài Viettel Hotline…… Để được tư vấn.

Cáp Quang Viettel cho gia đình

25Mbps
220.000đ
• Trả Từng Tháng: Phí Lắp đặt là 250.000đ
• Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
• Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước, wifi 3 cổng
• Trả trước 18 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 5 tháng cước, wifi 3 cổng
 
30 Mbps
240.000đ
• Trả Từng Tháng: Phí Lắp đặt là 250.000đ
• Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
• Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước, wifi 3 cổng
• Trả trước 18 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 5 tháng cước, wifi 3 cổng
 
35 Mbps
270.000đ
• Trả Từng Tháng: Phí Lắp đặt là 250.000đ
• Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
• Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước, wifi 3 cổng
• Trả trước 18 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 5 tháng cước, wifi 3 cổng
 
40 Mbps
350.000đ
• Trả Từng Tháng: Phí Lắp đặt là 250.000đ
• Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
• Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước, wifi 3 cổng
• Trả trước 18 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 5 tháng cước, wifi 3 cổng
 

Gói Cước  Combo Cáp Quang Viettel và truyền hình cáp Viettel

Combo Net 1 15 Mbps
225.000đ
225.000đ: Là Truyền Hình FLEXI: 171 Kênh, 53 Kênh HD
295.000đ: Truyền Hình Sport: 175 Kênh, 57 Kênh HD, Kho VOV giải trí, k+
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 2 tháng cước, wifi 3 cổng
Trang Bị Đầu Thu Truyền Hình
Chỉ áp dụng ở ngoại thành Hà Nội
Combo Net 2 20 Mbps
240.000đ
240.000đ: Là Truyền Hình FLEXI: 171 Kênh, 53 Kênh HD
310.000đ: Truyền Hình Sport: 175 Kênh, 57 Kênh HD, Kho VOV giải trí, k+
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 2 tháng cước, wifi 3 cổng
Trang Bị Đầu Thu Truyền Hình
Chỉ áp dụng ở ngoại thành Hà Nội
Combo Net 325 Mbps
260.000đ
260.000đ: Là Truyền Hình FLEXI: 171 Kênh, 53 Kênh HD
330.000đ: Truyền Hình Sport: 175 Kênh, 57 Kênh HD, Kho VOV giải trí, k+
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 2 tháng cước, wifi 3 cổng
Trang Bị Đầu Thu Truyền Hình
Áp Dụng Toàn Hà Nội
Combo Net 4 30 Mbps
280.000đ
280.000đ: Là Truyền Hình FLEXI: 171 Kênh, 53 Kênh HD
350.000đ: Truyền Hình Sport: 175 Kênh, 57 Kênh HD, Kho VOV giải trí, k+
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 2 tháng cước, wifi 3 cổng
Trang Bị Đầu Thu Truyền Hình
áp Dụng Toàn Hà Nội
Combo Net 5 35 Mbps
310.000đ
310.000đ: Là Truyền Hình FLEXI: 171 Kênh, 53 Kênh HD
380.000đ: Truyền Hình Sport: 175 Kênh, 57 Kênh HD, Kho VOV giải trí, k+
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 2 tháng cước, wifi 3 cổng
Trang Bị Đầu Thu Truyền Hình
Áp Dụng Toàn Hà Nội
Combo Net 6 - 40 Mbps
410.000đ
410.000đ: Là Truyền Hình FLEXI: 171 Kênh, 53 Kênh HD
460.000đ: Truyền Hình Sport: 175 Kênh, 57 Kênh HD, Kho VOV giải trí, k+
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 2 tháng cước, wifi 3 cổng
Trang Bị Đầu Thu Truyền Hình
Áp Dụng Toàn Hà Nội

Gói Cước Cáp Quang Viettel cho doanh nghiệp

Fast 30+
350.000đ
Trả sau hàng tháng: Không áp dụng
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước, wifi 3 cổng
 
Fast 40+
440.000đ
Trả sau hàng tháng: Miễn Phí Lắp Đặt
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước, wifi 3 cổng
 
Fast 50
660.000đ
Trả sau hàng tháng: Miễn Phí Lắp Đặt
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước, wifi 3 cổng
 
Fast 60
800.000đ
Trả sau hàng tháng: Miễn Phí Lắp Đặt
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước, wifi 3 cổng
 
Fast 60+
1.400.000
Trả sau hàng tháng: Miễn Phí Lắp Đặt
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước, wifi 3 cổng
 

Fast 80
1.400.000đ
Trả sau hàng tháng: Miễn Phí Lắp Đặt
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước, wifi 3 cổng
Fast 80+
2.200.000
Trả sau hàng tháng: Miễn Phí Lắp Đặt
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước, wifi 3 cổng
Fast 100
3.300.000
Trả sau hàng tháng: Miễn Phí Lắp Đặt
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước, wifi 3 cổng
Fast 100+
4.400.000
Trả sau hàng tháng: Miễn Phí Lắp Đặt
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước, wifi 3 cổng
Fast 100+
6.600.000
Trả sau hàng tháng: Miễn Phí Lắp Đặt
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước, wifi 3 cổng
Fast 120
9.900.000đ
trả sau hàng tháng: Miễn Phí Lắp Đặt
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, wifi 4 cổng, Tặng 1 tháng cước
Trả trước 12 Tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng cước, wifi 3 cổng

Liên Hệ Đăng Ký Lắp đặt cáp quang Viettel